KESİT ALMA

Projenin üç boyutlu kesiti alınarak kat planları incelenebilir.